Mind-Extender


De Pegastar Mind-Machine!

Sinds oertijden gebruiken mensen geluid en licht voor het stimuleren van de hersenen om andere bewustzijnsniveaus te kunnen bereiken.

De Pegastar Mind-Machine werkt volgens hetzelfde principe, de 'frequentie-volg-reactie' genaamd.
Hierbij krijgen de hersenen optische en akoestische prikkels (licht- en geluidimpulsen), waarop ze zich instellen. Zo is het mogelijk zich binnen korte tijd te ontspannen en zich lichamelijk en geestelijk te herstellen.

Naargelang de invloeden van buitenaf op de hersenen inwerken, kunnen er verschillende toestanden van de psychische en mentale gesteldheid ontstaan.
Terwijl men vroeger veronderstelde dat de impulsen van onszelf uitgaan, weet men ondertussen dat de hersenen reageren op indrukken van buitenaf. Hersenfunctie en denken laten zich dus vormen en be´nvloeden.

Met behulp van de Pegastar Mind-Machine kunt u, binnen een half uur beginnen uw ongebruikt potentiaal te ontplooien.
U kunt bv.:

  • diepe, op meditatie lijkende ontspanning ervaren
  • zich geestelijk regenereren
  • angstgevoelens afbouwen
  • sneller en dieper leren
  • uw geestelijk prestatiepotentiaal verhogen
  • creatiever worden
  • energie opladen
  • uw lichaam helpen het immuniteitssysteem te versterken
  • genezingsprocessen activeren

Het is ook mogelijk dat u volledig nieuwe, buitengewone bewustzijnsniveaus bereikt. Terwijl men vroeger jaren nodig had om een dusdanige toestand te leren kennen, dan zijn met behulp van optisch-akoestieke stimulatie misschien slechts weinige minuten hiervoor nodig.
Net zoals het ritme van licht en toon langzaam vertraagd, synchroniseren zich ook uw hersengolven met de optische en akoestische impulsen.

Uw geestelijke activiteit wordt rustiger, u ontspant zich en glijdt moeiteloos in het gekozen frequentiegebied.